Monthly Archive for November, 2012

Mawra sal-Imdina

Illum aħna morna mawra sal-Imdina ma’ tal-iskola.  L-Imdina kienet il-belt kapitali ta’ Malta fl-antik.  Hija magħrufa bħala l-belt is-siekta.  L-għalliema ħaditna l-‘Imdina experience’ fejn rajna filmati dwar l-istorja tal-Imdina.  L-Imdina hija mdwara b’ħitan għoljin li nsejħulhom swar.  Wara morna l-Katidral fejn stajna naraw il-ġmiel tiegħu.  Hemmhekk kulħadd ressaq it-talb tiegħu.  Imbagħad imxejna lejn il-mużew tal-katidral.  Aħna rajna r-ritratti ta’ Dun Karm Psaila u l-ilbies tiegħu.  Rajna wkoll xi affarijiet li kien juża dak iż-żmien bħal mandolina li kien iħobb idoqq.  Kien sar il-ħin tal-ikel u kulħadd fjakka.  Għalhekk morna sal-bandli fejn l-ewwel ħadna biċċa ħobż u wara lgħabna ftit.  Jien ħadt pjaċir l-Imdina għax kienet mawra interessanti.

Prince Edward and his wife meet Qrendi Primary students

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards

Mixja Storika madwar il-Qrendi

Nhar it-Tlieta 13 ta’ Novembru l-istudenti u l-għalliema flimkien mas-surmast marru mixja mar-raħal tal-Qrendi. Matul din il-mixja edukattiva l-istudenti setgħu japprezzaw l-karatteristiċi uniċi li għandu dan ir-raħal.

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards

We love reading!

This is our reading corner, where we enjoy ourselves during storytelling and other reading sessions.

‘Dinja Waħda’ Award

Our school has achieved the ‘Dinja Waħda’ gold award for scholastic year 2011-2012.

'Dinja Waħda' noticeboard

Marija and Damian receiving the award on behalf of our pupils.

L-annimali

Fil-klassi tkellimna fuq l-annimali u għamilna xi attivitajiet sbieħ, fosthom, maskri differenti.

L-annimali

Our Work (Kinder 2)

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards

San Martin Assembly (9th Nov 2012)

Our favourite fruit – K1.1

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards

Yummy Fruit Faces (K1.1)

In Kinder 1.1 we did some fruity faces – they were soooooo Yummy!!