Categories
Uncategorized Year 4

Mawra sal-Imdina

Illum aħna morna mawra sal-Imdina ma’ tal-iskola.  L-Imdina kienet il-belt kapitali ta’ Malta fl-antik.  Hija magħrufa bħala l-belt is-siekta.  L-għalliema ħaditna l-‘Imdina experience’ fejn rajna filmati dwar l-istorja tal-Imdina.  L-Imdina hija mdwara b’ħitan għoljin li nsejħulhom swar.  Wara morna l-Katidral fejn stajna naraw il-ġmiel tiegħu.  Hemmhekk kulħadd ressaq it-talb tiegħu.  Imbagħad imxejna lejn il-mużew tal-katidral.  Aħna rajna r-ritratti ta’ Dun Karm Psaila u l-ilbies tiegħu.  Rajna wkoll xi affarijiet li kien juża dak iż-żmien bħal mandolina li kien iħobb idoqq.  Kien sar il-ħin tal-ikel u kulħadd fjakka.  Għalhekk morna sal-bandli fejn l-ewwel ħadna biċċa ħobż u wara lgħabna ftit.  Jien ħadt pjaċir l-Imdina għax kienet mawra interessanti.

Categories
School Activities

Prince Edward and his wife meet Qrendi Primary students

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards
Categories
School Activities Uncategorized

Mixja Storika madwar il-Qrendi

Nhar it-Tlieta 13 ta’ Novembru l-istudenti u l-għalliema flimkien mas-surmast marru mixja mar-raħal tal-Qrendi. Matul din il-mixja edukattiva l-istudenti setgħu japprezzaw l-karatteristiċi uniċi li għandu dan ir-raħal.

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards
Categories
Year 3

We love reading!

This is our reading corner, where we enjoy ourselves during storytelling and other reading sessions.

Categories
Dinja Waħda

‘Dinja Waħda’ Award

Our school has achieved the ‘Dinja Waħda’ gold award for scholastic year 2011-2012.

'Dinja Waħda' noticeboard
Marija and Damian receiving the award on behalf of our pupils.
Categories
Year 2

L-annimali

Fil-klassi tkellimna fuq l-annimali u għamilna xi attivitajiet sbieħ, fosthom, maskri differenti.

L-annimali
Categories
Kinder 2

Our Work (Kinder 2)

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards
Categories
School Activities Uncategorized

San Martin Assembly (9th Nov 2012)

Categories
Kinder 1.1

Our favourite fruit – K1.1

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards
Categories
Kinder 1.1

Yummy Fruit Faces (K1.1)

In Kinder 1.1 we did some fruity faces – they were soooooo Yummy!!