Categories
School Activities

Programm ta’ Apprezzament Mużikali

Categories
School Activities

Żjara fil-Librerija Pubblika tal-Furjana

L-istudenti tar-raba’, il-ħames u s-sitt klassi żaru l- Librerija Pubblika tal-Furjana fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ktieb 2013. L-istudenti barra li tgħallmu kif jużaw il-libreriji kellhom ukoll sessjoni ta’ story telling organizzata mill-FES.

Categories
School Activities

Tfal tas-Sitt Sena jitgħallmu kif jarmaw kamp. L-attività kienet organizzata mill-Kunsill Malti tal-Isports.

Categories
Year 1

Our Favourite Colour

Esien’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Video Maker – Powered by GoAnimate.

Krystle’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Video Maker – Powered by GoAnimate.

Jake’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Animation Software – Powered by GoAnimate.

Ellissa’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Video Maker – Powered by GoAnimate.

Emerson’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Animated Presentations – Powered by GoAnimate.

Jacob’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Animation Software – Powered by GoAnimate.

Ylenia’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Video Maker – Powered by GoAnimate.

Thais’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Animation Software – Powered by GoAnimate.

Rihanna’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Animated Presentations – Powered by GoAnimate.

Nicole’s favourite colour by JoanneChircop on GoAnimate

Animated Presentations – Powered by GoAnimate.

Categories
School Activities Uncategorized

Eco Green Day

Fil-21 ta’ Marzu l-iskola tagħna ċċelebrat l-inawgurazzjoni ta’ Ġnien il-Qari. Il-kumitat tal-Ekoskola fetaħ din iċ-ċelebrazzjoni billi rringrazja lil kull persuna li tat sehemha biex din l-attivita’  tkun possibli. Wara l-ftuħ tal-ġnien, l-istudenti marru fuq iz-zuntier tal-knisja ikantaw l-innu tal-iskola u magħhom ħadu l-bandiera l-ħadra li hija unur li kisbet l-iskola. Hekk kif waslu lura l-iskola, l-kumitat tal-Ekoskola għamel preżentazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ilma filwaqt li l-istudenti kollha taw wirja ta’ kant u żfin relatata mat-tema  tal-ambjent. Wara l-istudenti waħlu tpinġija t’idejhom fuq mudell ta’ siġra magħmula minn injam u tappijiet tas-sufra. Aktar tard wara nofsinhar xi klassijiet għamlu attivita’ abbinata ma’ Dinja Waħda. Dakinhar it-tfal ingħataw flokk aħdar u xi frott biex tibqa’ mfakkra din il-ġurnata hekk speċjali.

Categories
School Activities Uncategorized

Health & Safety Day (7th Feb 2013)

Make your own slideshow at Animoto.

Categories
Year 1

Bird Park Outing

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards
Categories
Ekoskola Uncategorized

Link to Qrendi Ekoskola blog

Click here to check out what’s going on in our school with regards to Ekoskola.

Categories
Uncategorized Year 4

Mawra sal-Imdina

Illum aħna morna mawra sal-Imdina ma’ tal-iskola.  L-Imdina kienet il-belt kapitali ta’ Malta fl-antik.  Hija magħrufa bħala l-belt is-siekta.  L-għalliema ħaditna l-‘Imdina experience’ fejn rajna filmati dwar l-istorja tal-Imdina.  L-Imdina hija mdwara b’ħitan għoljin li nsejħulhom swar.  Wara morna l-Katidral fejn stajna naraw il-ġmiel tiegħu.  Hemmhekk kulħadd ressaq it-talb tiegħu.  Imbagħad imxejna lejn il-mużew tal-katidral.  Aħna rajna r-ritratti ta’ Dun Karm Psaila u l-ilbies tiegħu.  Rajna wkoll xi affarijiet li kien juża dak iż-żmien bħal mandolina li kien iħobb idoqq.  Kien sar il-ħin tal-ikel u kulħadd fjakka.  Għalhekk morna sal-bandli fejn l-ewwel ħadna biċċa ħobż u wara lgħabna ftit.  Jien ħadt pjaċir l-Imdina għax kienet mawra interessanti.

Categories
School Activities

Prince Edward and his wife meet Qrendi Primary students

Mixbook - Create Beautiful Photo Books and Scrapbooks! | Start your own Photo Books | Create custom Christmas Cards