Categories
Uncategorized

Lura l-Iskola

Għeżież Ġenituri, Kustodji u Studenti,

Nittamaw li kellkom jiem ta’ mistrieħ matul is-sajf. Il-preparamenti għall-bidu ta’ Sena Skolastika ġdida mexjin ġmielhom.

Infakkrukom li t-tfal jibdew skola nhar it-Tnejn 24 ta’ Settembru 2012. Il-ħinijiet tal-iskola jkunu bejn it-8:30am u s-2:30pm.

Narawkom 🙂

Categories
Uncategorized

EkoSkola GREEN FLAG!

For all the great work that our students have done throughout this scholastic year, we have been awarded the GREEN FLAG!

We are really proud of our pupils! Well done to ALL!

Categories
Uncategorized

Technology Day

 

Fis-27 ta’ Marzu stedinna lill-ġenituri sabiex jipparteċipaw flimkien ma’ uliedhom fit-Technology Day, fejn l-istudenti ħadmu fuq proġetti differenti. Nirringrazzjaw lil Ms. D. Polidano (Għalliema tax-Xjenza). Fl-istess jum, ġew eżibiti l-proġetti li nħaddmu mal-Perit Ms. Attard bit-titlu ta’ ‘Children for the Built Environment.’

Categories
Uncategorized

Karnival 2012

Attività li t-tfal kollha kienu qed jistennew bil-ħerqa kienet dik tal-Karnival, fejn kull klassi pparteċipat bi żfin u kant fis-sala tal-iskola. Magħna kellna wkoll lill-istudenti tar-Resource Centre Helen Keller li ferħuna biż-żifniet u l-crafts tagħhom. Marianne u l-membri tal-Kunsill Skolastiku taw il-kontribut tagħhom bl-Innu tal-Karnival u bi żfin ieħor.

Waħda mill-kanzunetti li kantaw it-tfal kienet “Karnival” li biha l-iskola tal-Qrendi kienet ħadet sehem fil-Canzone Europea dei Bambini, fi Frar 2008.  Tistgħu tisimgħuha billi ssegwu dan il-link:

“KARNIVAL” Canzone Europea dei Bambini 2008

Categories
Uncategorized

Arbor Day ~ Jum is-Siġar

Attività għall-istudenti tal-iskola fl-okkażjoni ta’ Jum is-Siġar saret nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2012. L-istudenti mxew flimkien mill-iskola sal-Ġnien tal-Kmand. Hemmhekk is-Surmast spjegalhom fuq l-istorja ta’ dan il-ġnien u raw il-ġmiel tas-siġar tal-larinġ.

Xtrajna wkoll siġra tal-għanbaqar u ħawwilnieha fil-ġnien tal-iskola.

IL-ĠNIEN TAL-KMAND

Dan il-ġnien huwa wieħed mill-isbaħ ġonna li għandna fil-Qrendi.

Jinsab fi Triq Santa Katarina, viċin l-inħawi magħrufa bħala Tal-Warda.

Il-ġnien inbena fi żmien Sir Alexander Ball li kien kmandant navali Ingliż u li sar Gvernatur ta’ Malta fl-1801. Sir Alexander Ball baqa’ jgħix Malta sa ma miet. Fil-Barrakka t’isfel, il-Belt Valletta hemm monument sabiħ, fejn jinsab midfun dan il-Gvernatur.

Il-Ġnien tal-Kmand inbena bejn l-1809 u -1809; id-data eżatt ma nafuhiex.

Ġonna oħra bl-isem tal-Ġnien tal-Kmand, insibuhom ukoll l-Imqabba, Ħal Għaxaq, il-Gudja, iż-Żejtun, Ħal Għargħur, Ħal Lija u Ħal Safi (hawn insejħulu “Il-Ġnien ta’ Ball”).

Il-kitba fl-irħama ta’ fuq id-daħla hija bit-Taljan u tgħid hekk:

“Alessandro Giovanni Ball, Per Giorgio Terzo, Re della Gran Brettagna, Governante le Isola di Malta e Gozo, All’uso dei Luogotenenti Temporanei Del Casale, il Luogo e in Perpetuo Consecrato”.

Fil-Ġnien tal-Kmand hemm ħafna siġar l-iktar tal-larinġ. Imma hemm ukoll siġar tal-lumi, tat-tin, tal-għanbaqar, tal-ħawħ, dwieli, pal tal-bajtar, lanġas, lewż, naspli, tuffieħ ta’ billudja u sfarġel.

Huwa magħruf ukoll li fil-ġnien hemm logħba magħmula mill-arbuxelli. Din il-logħba fiha bħal passaġġi li jiffurmaw labirint biex int ma ssibx minn fejn toħroġ malajr.

Il-Ġnien tal-Kmand jieħu ħsiebu l-Kunsill Lokali tal-Qrendi.

Categories
Uncategorized

Jum iċ-Ċelebrazzjoni

Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Diċembru saret l-attività ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni li laqqgħet għadd kbir ta’ nies li għandhom x’jaqsmu mal-edukazzjoni tat-tfal fl-iskola tagħna. Kollha nies li ġew biex jifirħu mal-istudenti għall-kisbiet u l-ħiliet tagħhom.

Iċċelebrajna l-motto tagħna “L-Iskola Tiswa”… tiswa mhux biss biex tgħinek issib xogħol tajjeb li jirrendi, imma wkoll biex tgħinek tiżvilippa t-talenti u l-ħiliet tiegħek, li jagħtuk kunfidenza fik innifsek u personalità li permezz tagħhom tkun ċittadin sħiħ:

  • Mill-att tal-edukazzjoni formali, fejn ir-riżultati tajbin li kisbu l-istudenti tal-Qrendi fl-eżami tal-Benchmark tal-2011 juru li qegħdin fuq l-istess livelli tal-iskejjel l-oħra fi ħdan il-Kulleġġ San Benedittu.
  • Noħolqu atmosfera fejn ninkoraġġixxu l-iżvilupp personali tal-isudenti billi nagħtuhom  opportunitajiet ħalli jkunu kreattivi, ħalli jagħtu sehemhom fit-tmexxija u jieħdu ħsieb l-ambjent tal-iskola, bħall-EkoSkola u Dinja Waħda. Għandna wkoll il-Kunsill tal-Istudenti fejn il-membri jiddiskutu problemi u inizjattivi biex inġibu l-iskola ’l quddiem.  Qed nieħdu sehem mal-Iscout Group u l-Kunsill Lokali fil-Crocus Proġett li jeduka lill-istudenti favur l-inklużjoni ta’ min hu differenti minnha u kontra d-diskriminazzjoni.
  • Nibnu attivitajiet diversi fejn l-istudenti jsibu l-opportunità li jakkwistaw iktar fiduċja fihom nfushom u jemmnu li kull wieħed minnha jista’ jagħmel differenza biex ikollna dinja aħjar fil-preżent u fil-futur.

Matul l-Attività ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni, l-istudenti kollha ħadu sehem fir-reċta “L-Annimali fil-Presepju… u fil-Ġenna le?” u fit-tieni parti ngħata Premju Ktieb lil kull student. Dan sar biex nirrikonoxxu l-ħidma u l-isforzi li jagħmlu biex jitgħallmu. Mhux kulħadd jirnexxilu jilħaq l-istess livell imma kulħadd għandu bżonn l-inkoraġġiment, u dan il-premju jaqdi dan l-iskop. Barra minn hekk, ingħata Premju Speċjali lil kull klassi sabiex jinżamm fil-librerija tal-klassi stess.

Premjijiet oħra ġew mogħtija lill-istudenti tar-Raba’ Ħames u Sitt Sena skont il-marki li ġabu fl-eżamijiet tas-sena l-oħra. Dan il-premju nagħtuh biex inkomplu ninkuraġġuhom ħalli jkomplu fit-triq tajba tal-istudju li diġa qabdu.